Utbyte för fred

En viktig uppgift för civis är att stödja ett kunskaps- och erfarenhets- utbyte mellan svenska akademiker, forskare, studenter samt praktiker på fältet.

Vi arbetar för att Sverige ska kunna ta del av de kunskaper som finns och de erfarenheter som gjorts i det colombianska samhället vad gäller konflikthanteringsarbete, fredsbyggnad och ickevåld. Vidare ger det även möjligheter för colombianska akademiker och praktiker att ta del av de kunskaper och erfarenheter som finns i Sverige.Nätverk och kunskapsspridning

Vi har sedan en längre tid tillbaka arbetat med att skapa ett brett kontaktnät av forskare som studerar fredsbyggande, konflikthantering eller ickevåld i någon form.

Vi är övertygade om att man för att kunna utveckla effektiva strategier för fred måste ha förståelse för och kunskap om hela konflikten och dess sammanhang. En kunskap som också ständigt behöver uppdateras om den ska fylla sin funktion. Direkta kopplingar mellan fältarbetet i Colombia, forskare och forskningsinstitutioner bidrar därför till att göra forskningen om konfliktdrabbade människor och områden mer relevant och effektiv.

Läs Stellan Vinthagens reserapport från Colombia >>


Svenska forskare till Colombia

civis ger därför svenska akademiker en möjlighet att lära av de erfarenheter som görs på fältet genom en vistelse i Colombia och besök hos våra samarbetsparter och deras projekt.

Vi har vid ett flertal tillfällen anordnat resor för svenska akademiker till Colombia där kontakter med colombianska universitet och forskningsinstitut tagits och ett flertal möten mellan svenska och colombianska akademiker genomförts.

Vi tror att det är bra att svenska forskare får möjlighet att studera det konflikthanterings- och fredsbyggande arbete som utförs i Colombia. Genom att utbyta erfarenheter och teorier med lokala universitet och forskningsinstitut samt med praktiker som arbetar aktivt på gräsrotsnivå i Colombia får svenska forskare en möjlighet att pröva och vidareutveckla redan existerande modeller för fredsbyggande och konflikthantering.Svenska studenter till Colombia

civis arbetar även med stöd till svenska studenter som vill genomföra studier relaterade till fredsbyggande, konflikthantering, ickevåld etc i Colombia. Vi har ett välutvecklat nätverk av kontakter och kan därför erbjuda hjälp och stöd såväl till studenter som vill studera den svenska och/eller den europeiska colombiapolitiken på hemmaplan, eller genom erfarenheter i fält, t ex SIDA:s Minor Field Studiesprogram.Kontakt

civis insamlingsstiftelse Järntorget 3
413 04 Göteborg
E-post: civis@civis.nu https://www.civis.nu